Reglement Ons Dorp Kwist

REGLEMENT 

1. Algemeen

1.1  Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.onsdorpkwist.nl bedoeld.
1.2  De organisatie van Ons Dorp Kwist is in handen van de Stichting Ons Dorp Kwist.
1.3  Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk. 

2. Teams 

2.1  Deelname aan Ons Dorp Kwist kan uitsluitend met teams van minimaal 6 personen.
2.2  Elk team benoemt één van de teamleden tot teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden. 
2.3 Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
2.4  De teamcaptain van het team is woonachtig in Son en Breugel en is minimaal 18 jaar.
2.5  De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2.6  De werkplek van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op een adres in de gemeente Son en Breugel en alle teamleden worden geacht dan vanuit de werkplek deel te nemen. 
2.7  Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. 

3. Inschrijven 

3.1  Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en gelijktijdig het inschrijfgeld via Ideal te voldoen.
3.2 Volgorde van inschrijving is bepalend voor deelname. Er is plaats voor max. 100 teams. Teams die op basis van dit maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst.
3.3  Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven. 
3.4  De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld wordt via Ideal voldaan bij de inschrijving via de website. Bij afzien van deelname, ongeacht op welk moment, volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. 
3.5  Het inschrijfgeld voor dit jaar is € 30.00. Hiervoor ontvangt u twee vragenboeken waarvan er één ingevuld ingeleverd moet worden op het einde van de avond. 

4. Deelnemen 

4.1  De organisatie stelt jaarlijks het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor Ons Dorp Kwist zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan twee exemplaren op de kwisavond. Er kunnen geen extra exemplaren van het vragenboek besteld worden.
4.2  De organisatie stelt jaarlijks de datum van de kwisavond van Ons Dorp Kwist vast.
4.3  Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisavond tijdig haar vragenboek in De Zwaan  ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. Aanwezig in de Zwaan vanaf 18.30 uur, uitreiken vragenboek om 19.00 uur, inleveren tussen 23.00 uur en 23.30 uur. Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst weergeeft hanteren.   

4.4  De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.5  Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Son en Breugel staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen. 
4.6  Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar in de daarvoor bedoelde kaders te worden ingevuld. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.
4.7  Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboeken zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden. 

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen 

5.1  De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisavond op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van Ons Dorp Kwist deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen of minder punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als het boek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
5.2  Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de kwisuitslag opgenomen.
5.3  Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de feestavond op de website worden gepubliceerd. De uitslag is bindend en hier kan niet over worden gecorrespondeerd.
5.4  Jaarlijks bepaalt de organisatie de hoogte van het prijzenbedrag. Voor 2018 gelden de volgende bedragen; 1e prijs € 500,00 contant per team, 2e prijs € 250,00 contant per team, 3e prijs € 100,00 contant per team.
5.5  De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de feestavond van Ons Dorp Kwist, welke op zaterdag 27 oktober 2018 gehouden zal worden.
5.6  Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie worden verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de categorie ‘sponsorvragen’ en ook niet bij de geheime opdracht. 

6. Tenslotte 

6.1  De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Ons Dorp Kwist. Deelnemen aan Ons Dorp Kwist is dus geheel op eigen risico.
6.2  Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen